RODO – Klauzula  informacyjna

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), ONJO PRIMA informuje iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Prymak, prowadzący kursy języków obcych pod firmą Ośrodek Nauczania Języków Obcych „PRIMA” Krzysztof Prymak z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 55A,
  z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzanych danych osobowych telefonicznie pod numerem 604 451 630 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. ONJO PRIMA pozyskuje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, poprzez wypełniony przez niego formularz Zgłoszenia na kurs języka obcego.
 3. ONJO PRIMA pozyskuje jedynie takie dane osobowe, które są niezbędne dla należytego wykonania usługi nauczania języka obcego, jako to:

- imię i nazwisko uczestnika kursu, by prawidłowo wykonać zapisy opłat za kurs języka obcego

- miesiąc i rok urodzenia (niezbędny dla prawidłowego przypisania uczestnika kursu do właściwej grupy wiekowej i kursowej),

- adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym (niezbędny dla przesyłania korespondencji pocztą, jeśli zaistnieje taka potrzeba, jak również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ONJO PRIMA, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

- numer telefonu i adres email, dla celów bieżącej komunikacji, w związku z wykonaniem usługi kursu języka obcego.

 1. Brak wyrażenia zgody na zapisanie niezbędnych danych osobowych jest równoznaczny z rezygnacją z zapisu na kurs.
 2. Po zrealizowaniu umowy, przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości, dane zostaną skasowane, jeśli właściciel danych osobowych nie wyrazi zgody na dalsze ich wykorzystanie w ustawowo dozwolonych przypadkach, na przykład dla zaprezentowania oferty nowych kursów języków obcych w Ośrodku.
 3. W każdym czasie, właściciel danych osobowych może mieć wgląd do swoich danych osobowych, może je poprawiać i zmieniać, może też zażądać ich usunięcia, co będzie się wiązało z rezygnacją z kursu języka obcego.
 4. Ośrodek PRIMA strzeże przetwarzane dane i nie udostępnia ich żadnym osobom fizycznym ani prawnym, za wyjątkiem organów uprawnionych do otrzymania takich danych na podstawie przepisów prawa (na przykład policja).
 5. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania treści marketingowych Ośrodka PRIMA, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych, ONJO PRIMA prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ONJO PRIMA. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa.
 6. Właścicielowi danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzając dane osobowe, Ośrodek PRIMA naruszy przepisy RODO.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.