Z dniem 1 września 2014 weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 maja 2014 roku, zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z par. 2, ust. 2 w/w Rozporządzenia zmieniona podstawa programowa będzie stosowana:

* od dnia 1 września 2014 roku - fakultatywnie do wszystkich lub niektórych oddziałów w przedszkolu lub dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie, na podstawie decyzji Dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w zależności od możliwości organizacyjnych placówki;

 * od dnia 1 września 2015 roku - obligatoryjnie do wszystkich dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie, czyli do grup 5-latków;

 * od dnia 1 września 2017 roku - obligatoryjnie do wszystkich oddziałów w przedszkolu lub dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie.

Wejście w życie powyższego rozporządzenia, pozwala nauczycielom przedszkolnym na podjęcie nauczania języka angielskiego w swoich placówkach, jeśli spełnią wymagania określone w par. 4 oraz par. 11 punkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03 2009 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 1207), gdyż języków obcych nowożytnych w przedszkolach mogą nauczać – oprócz filologów posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz innych wskazanych w cytowanym przepisie – także osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, pod warunkiem że legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

W związku z nowym rozporządzeniem, Ośrodek Nauczania Języków Obcych „PRIMA” stworzył nauczycielom przedszkolnym, niedrogą w porównaniu do dodatkowych, kosztownych i długotrwałych studiów filologicznych, alternatywę edukacji językowej, sfinalizowanej uznanym międzynarodowym certyfikatem językowym, pozwalającym na uzyskanie szczegółowych kwalifikacji językowych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach. Są to kursy przygotowujące do zdawania Międzynarodowego Egzaminu TOEFL®, który z minimalnym wymaganym wynikiem 57/120 punktów, spełnia wymogi określone w ministerialnym rozporządzeniu. Wypełnia to ministerialne założenia określone w rozporządzeniu, że do dnia 1 września 2015 roku osoby takie będą musiały uzupełnić kwalifikacje z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego poprzez jej udokumentowanie za pomocą zewnętrznego certyfikatu językowego.

Certyfikat językowy TOEFL® to najbardziej prestiżowy, międzynarodowy certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku akademickim, uznawany przez ponad 9 000 uczelni wyższych na całym świecie. Więcej szczegółowych informacji na temat certyfikatu TOEFL® można znaleźć tutaj: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-R-iBT

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „PRIMA” w Białymstoku, działający w branży kursów języków obcych od 1990 roku, jest także miejscem, gdzie osoby przygotowujące się do egzaminu TOEFL®, będą mogły zdać ten egzamin, bowiem jest od 2007 roku Certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym TOEFL® ETS, Educational Testing Service, Princeton, USA.

UWAGA: Przygotowanie do egzaminu TOEFL® może trwać więcej niż zakładane przez Ośrodek „PRIMA” dwa semestry, jeśli osoba przystępująca do przygotowania się do egzaminu TOEFL® ma niewielkie umiejętności językowe.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.