• Jesteśmy jedną z najstarszych szkół językowych w Białymstoku - działamy bez przerwy od 26 marca 1990r. 
 • Znajdujemy się w samym centrum - dojechać do nas można bez problemu z każdego punktu miasta.
 • Samochody można zostawiać na parkingu przy samym budynku szkoły.
 • Staramy się zapewnić naszym kursantom maksimum bezpieczeństwa - nasza szkoła znajduje się pod opieką firmy ochroniarskiej a teren Ośrodka jest stale monitorowany.
 • Większość naszych uczniów trafiła do nas z polecenia kolegów, rodziny, znajomych.
 • Nasza kadra nauczycielska jest starannie dobierana przez fachowców z pionu metodycznego. Kładziemy nacisk nie tylko na kwalifikacje językowe i dydaktyczne, lecz także na umiejętność tworzenia na kursach przyjaznej, sprzyjającej nauce atmosfery.
 • Nasi nauczyciele mają obowiązek informować rodziców i Dyrekcję Ośrodka o wszystkich niepokojących sygnałach, takich jak: słaba frekwencja na zajęciach, niechęć do nauki, zaniedbywanie obowiązków, itp.
 • Gwarantujemy stały nadzór metodyczny nad procesami nauczania/ uczenia się - hospitacje zajęć, sporządzanie dokumentacji przebiegu nauki (dzienniki, karty ocen). Dodatkowo, kursanci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji metodycznych oraz zajęć wyrównawczych.
 • Jesteśmy akredytowanym centrum egzaminacyjnym ETS, przygotowujemy też do zdawania wielu egzaminów językowych.
 • Głównymi kryteriami tworzenia grup są wiek kandydatów oraz ich poziom umiejętności językowych. Proponowana ilość godzin kursu odpowiada zawsze możliwościom uczestników.
 • Rozwijamy wszystkie aspekty językowe - nie uczymy tylko mówienia lub gramatyki, ale kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności słuchania, czytania i pisania.
 • Posiadamy dogodny system płatności - nieoprocentowane raty oraz system atrakcyjnych zniżek. 

Co za darmo?

 • rozmowy kwalifikacyjne,
 •  konsultacje metodyczne i zajęcia wyrównawcze,
 •  bezpłatne zajęcia przygotowujące do zdawania egzaminu gimnazjalnego,
 •  dostęp do biblioteczki,
 •  dostęp do Internetu,
 •  woda, kawa, herbata a także coś słodkiego dla wyjątkowo głodnych,
 •  malowanki dla najmłodszych,
 •  dodatkowe pomoce lekcyjne, testy, etc.

 

Z ostatniej chwili