W naszej szkole grupy dziecięce tworzymy biorąc pod uwagę wiek kursantów (co najmniej 7 lat) oraz ich stopień sprawności językowych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik kursowy - spotkania są dostosowane do wieku i możliwości kursanta, wzbogacone o szeroki wachlarz materiałów dodatkowych. Na lekcjach wykorzystujemy liczne multimedia, pomoce wizualne, nie brak też elementów gier i zabaw, wspomagających wszechstronny rozwój psychospołeczny dzieci.

Z ostatniej chwili