Przypominamy, że przeniesiono termin wpłaty II raty za kurs maturalny w I semestrze 2017/18 z 30 listopada na 5 grudnia 2017 r. 

Termin ostatniej wpłaty za kurs maturalny to 31.01.2018 r.

Z ostatniej chwili